ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μάθετε σε αυτή τη σελίδα για τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία μας, υπεύθυνα, αξιόπιστα και με αδιαπραγμάτευτο επαγγελματισμό, εδώ και σχεδόν 60 χρόνια.

Οι υπηρεσίες μας αφορούν την:
 

  • Εμπορία μετάλλων
  • Μηχανική επεξεργασία μετάλλων
  • Επεξεργασία καλωδίων
  • Διάλυση και διαχείριση κτιρίων
  • Συμμετοχή σε δημοπρασία


Με πλήρη επίγνωση και συνειδητοποίηση της ανάγκης για περιβαλλοντική προστασία και με υψηλό αίσθημα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, όλες μας οι εργασίες εκτελούνται με στόχο τη διαφύλαξη του περιβαλλοντικού συστήματος αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη.